AquaLaB

Chemickotechnologické a laboratórne služby

O nás

Sme laboratórium zamerané na oblasť vôd. Odoberáme a analyzujeme vzorky zo zdrojov, úpravy, distribúcie a využitia pitnej vody, tiež z objektov na odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Máme bohaté laboratórne a prevádzkové skúsenosti. Využívame moderné, presné a rýchle metódy analýz.